آرشیو فایل های صوتی
پيوندهای روزانه
کل آرشیو صوتی سایت:

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۱

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۲

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۳

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۴

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۵

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۶

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۷

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۸

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۹

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۱۰

اختتامیه + جشنواره ۳۱ + ۱۱


 

دکلمه + این جا شب نیست + شام غریبان سال۱۳۹۱


صحبت های آقای صوفی معاونت صدا


صحبت های مدیریت رادیو تابستانه


صحبت های فرزاد حسنی درباره ابراز علاقه به هنرمندان در آبنبات


 فرزادحسنی+شرکت نکردن طرفداران در مباحث برخی سایت ها


فرزاد حسنی+سایت هواداران


شعر خوانی ضربی فرزاد حسنی

دانلود از سروذ کمکی= اینجا ایران است و من تورا دوست دارم

 


دانلود از سرور کمکی = مصاحبه + دنده معکوس + آخرین جمعه سال۸۹

 


دانلود از سرور کمکی = مصاحبه + فرزاد حسنی + بسته پیشنهادی + ۱۱ فروردین

 


دانلود از سرور کمکی= تحویل بهار + احسان خواجه امیری


دانلود از سرور کمکی= سال ۸۶ + صدای فرزاد حسنی


دانلود از سر ور کمکی= فرزاد+آخرین برنامه سال ۹۰+اینجا شب نیست+ارتباط تلفتی

دانلود سرور کمکی= فرزاد حسنی و احسان کرمی در رادیو تهران


دانلود از سرور کمکی= صحبت های فرزاد حسنی در حاشیه نشست آمین خواهیم گفت

دانلود از سرور کمکی= نشست و پرسش و پاسخ فیلم آمین خواهیم گفت


دانلود از سرور کمکی = این جا شب نیست + گفتگوی ابوالفضل اینانلو با فرزاد حسنی


دانلود از سرور کمکی = نقش اول + افتتاحیه+۱  ، نقش اول + افتتاحیه + ۲ ،

 

نقش اول + افتتاحیه + ۳ ، نقش اول + افتتاحیه + ۴

 

دانلود  از سرور کمکی= نقش اول ۱۳ بهمن + ۱ ، نقش اول ۱۳ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۱۴ بهمن + ۱ ، نقش اول ۱۴ بهمن +۲

 

دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۱۵بهمن+۱ ، نقش اول ۱۵ بهمن +۲

 

دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۱۶ بهمن + ۱ ، نقش اول ۱۶ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمی= نقش اول  ۱۷ بهمن +۱ ، نقش اول ۱۷ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۱۸ بهمن + ۱ ، نقش اول ۱۸ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی = نقش اول ۱۹ بهمن + ۱  ، نقش اول ۱۹  بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۲۰ بهمن + ۱ ،  نقش اول ۲۰ بهمن +۲


دانلود از سرور کمکی= نقش اول ۲۱ بهمن + ۱ ،  نقش اول ۲۱ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی = نقش اول ۲۲ بهمن + ۱ ،  نقش اول ۲۲ بهمن + ۲

 

دانلود از سرور کمکی =نقش اول + ۲۳ بهمن + اختتامیه + ۱، نقش اول + ۲۳ بهمن  + اختتامیه + ۲ ، 

نقش اول + ۲۳ بهمن + اختتامیه + ۳


دانلود از سرور کمکی = کمی برایم سینما بیاور نه +۱

دانلود از سرور کمکی = کمی برایم سینما بیاور نه + ۲


دانلود از سرور کمکی= گفتگوی تلفنی فرزاد حسنی + این جا شب نیست سه شنبه + ۵ بهمن


دانلود از سرور اصلی = گفتگوی تلفنی ابوالفضل اینانلو با فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی اول =گفتکوی تلفنی  ابوالفضل اینانلوبا فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی دوم:گفتگوی تلفنی ابوالفضل اینانلو با فرزاد حسنی


دانلود از سرور کمکی: در امتداد شهر+با صدای امیر مسعود

دانلود از سرور اصلی:در امتداد شهر+با صدای امیر مسعود


دانلود از سرور اصلی :یلدا + آهنگ ضربی

دانلود از سرور کمکی اول : یلدا + آهنگ ضربی

 دانلود از سرور کمکی دوم : یلدا + آهنگ ضربی

 


دانلود از سرور اصلی =بسته پیشنهادی + آیتم ویژه + محرم + ۱۲ آذر 

دانلود از سرور کمکی اول = بسته پیشنهادی + آیتم ویژه + محرم + ۱۲ آذر

 دانلود از سرور کمکی دوم = بسته پیشنهادی + آیتم ویژه + محرم + ۱۲ آذر


 

دانلود  از سرور اصلی = ۲۰آبان تولد مژده + تماس تلفنی فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی اول =۲۰آبان تولد مژده + تماس تلفنی با فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی دوم : ۲۰ آبان تولد مژده + تماس تلفنی با فرزاد حسنی


دانلود از سرور اصلی  : تیتراژ این جا شب نیست

دانلود از سرور کمکی اول : تیتراژ این جا شب نیست

دانلود از سرورکمکی دوم : تیتراژ این جا شب نیست


دانلود از سرور اصلی :   نیمروز + ارتباط تلفنی با  فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی اول : نیمروز + ارتباط تلفنی با فرزاد حسنی

دانلود از سرور کمکی دوم : نیمروز + ارتباط تلفنی با فرزاد حسنی


شب یلدا ۸۴ + قسمت اول

شب یلدا ۸۴ + قسمت دوم

شب یلدا ۸۴ + قسمت سوم

شب یلدا ۸۴ + قسمت چهارم


مصاحبه با فرزاد حسنی + فوت طاهره سادات هاشمی + بهار ۱۳۸۹


بسته پیشنهادی + ۲۵ شهریور + سفر به تبریزبسته پیشنهادی + ۱۸ شهریور + تولد فرزادعید۸۷ + قسمت اول

عید ۸۷ + قسمت دوم

عید ۸۷ + قسمت سوم

عید ۸۷ + قسمت چهارم

عید ۸۷ + قسمت پنجمیلدای ۸۶ + قسمت اول

یلدای ۸۶ + قسمت دوم

یلدای ۸۶ +قسمت سومیانگوم + قسمت اول

یانگوم + قسمت دوم


مقتل خوانی + قسمت اول

مقتل خوانی + قسمت دوم

مقتل خوانی + قسمت سوم

مقتل خوانی + قسمت چهارم

مقتل خوانی + قسمت پنجم


اربعین ۸۶ + قسمت اول

اربعین ۸۶ + قسمت دوم

اربعین ۸۶ + قسمت سوم


آهنگ ضربی + قسمت اول

آهنگ ضربی + قسمت دوم

آهنگ ضربی + قسمت سوم

آهنگ ضربی  شب یلدا + قسمت چهارمهفتشنبه + کلاس آواز + ۱

هفتشنبه + کلاس آواز + ۲

هفتشنبه + کلاس آواز + ۳

هفتشنبه + کلاس آواز + ۴

هفتشنبه + کلاس آواز + ۵

هفتشنبه + کلاس آواز + ۶

هفتشنبه + کلاس آواز +۷

هفتشنبه + کلاس آواز + ۸

هفتشنبه + کلاس آواز + ۹

هفتشنبه + کلاس آواز + ۱۰


کسی خواب نمونه + حضور فرزاد حسنی+ ۱

کسی خواب نمونه + حضور فرزاد حسنی + ۲


آیتم فرزاد حسنی + فرهنگ در دنیای مجازی + سفر به رشت\شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت اول
شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت دوم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت سوم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان +اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت چهارم

شب قدر + ۲۳ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت پنجم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت ششم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت هفتم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت هشتم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت نهم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت دهم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت یازدهم

شب قدر + ۲۳ ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال ۹۰ + رادیو جوان + قسمت دوازدهم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دانلود بسته پیشنهادی + ۲۶ آذر + سالگرد استاد نوذری + مصاحبه فرزاد حسنی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

شب یلدا + سال ۸۴

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××’

پنج شنبه شنیدنی + سال  ۸۲

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بسته پیشنهادی + ۲۴ دی + بخش اول صحبت های فرزاد حسنی

بسته پیشنهادی + ۲۴ دی + بخش دوم صحبت های فرزاد حسنی + افشین یدللهی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره فجر

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

این جا شب نیست + ۱۹ بهمن + گفتگوی تلفنی با فرزاد حسنی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حضور فرزاد حسنی در رادیو ایران + ۲۸ تیر

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اختتامیه جشنواره بین المللی فجر + ۱۳۸۹

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اینجا شب نیست + مصاحبه پیام ابراهیم پوربا فرزاد حسنی+  +  ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تشییع جنازه مرحوم نوذری + گفتگوی تلفنی با فرزاد حسنی + ۱۶ آذر ۱۳۸۴ + هفتشنبه

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

فرزاد حسنی + سینما گلخانه + مرحوم رضا صفدری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

فرزاد حسنی + رادیو ایران + مرحوم رضا صفدری

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

گروه هفتاییا + عید قربان + ۱۳۸۹

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مصطفی عشق

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سندس+ حجرات + قسمت اول

سندس + حجرات + قسمت دوم

سندس + حجرات + قسمت سوم

سندس + حجرات + قسمت چهارم

سندس + حجرات + قسمت پنجم

سندس + حجرات + قسمت ششم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ویژه روز جهانی کودک+رادیو جوان۸۹

ستاره دنباله دار قسمت اول

ستاره دنباله دار قسمت دوم

ستاره دنباله دار + قسمت سوم

ستاره دنباله دار

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مصاحبه با محمد رضا شهیدی فر و فرزاد حسنی


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سندس + قسمت دوم

سندس + قسمت سوم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 2:22 ] [ قطره-باران ]
اختتامیه 1 + 91

اختتامیه 2 + 91

اختتامیه 3 + 91

اختتامیه 4 + 91

اختتامیه 5 + 91

اختتامیه 6 + 91

اختتامیه 7 + 91

اختتامیه 8 + 91

اختتامیه 9 + 91

اختتامیه 10 + 91

اختتامیه 11 + 91دکلمه + این جا شب نیست + شام غریبان


صحبت های آقای صوفی معاونت صدا


صحبت های مدیریت رادیو تابستانه


صحبت های فرزاد حسنی در آب نبات


فرزاد حسنی + آخ جون جمعه


شعر خوانی ضربی


مصاحبه + دنده معکوس


تحویل سال 86


این جا شب نیست + آخرین برنامه سال 90 + ارتباط تلفنی


احسان کرمی + فرزاد حسنی + رادیو تهران


نشست فیلم آمین خواهیم گفت


شست فیلم آمین خواهیم گفت 1


ارتباط تلفنی + این جا شب نیست

افتتاحیه 90

نقش اول 1 + 90

نقشه اول 2 + 90

نقش اول 3 + 90

13 بهمن

نقش اول 1

نقش اول 2

14 بهمن

نقش اول 1

نقش اول2

نقش اول 15 بهمن

نقش اول 1

نقش اول  2

نقش اول 16 بهمن

نقش اول  1

نقش اول  2

نقش اول 17 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 18 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 19 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 20 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 21 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 22 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول 23 بهمن

نقش اول1

نقش اول2

نقش اول3

چشنواره فیلم فجر90

کمی برایم سینما بیاور1

کمی برایم سینما بیاور2

این جاشب نیست + ارتباط تلفنی + 5 بهمن

این جا شب نیست ارتباط تلفنی

نیمروز + ارتباط تلفنی


[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:23 ] [ قطره-باران ]


فرهنگ در دنیای مجازی


شب یلدا 84 + قسمت اولشب یلدا 84 + قسمت دوم


شب یلدا 84 + قسمت سومشب یلدا 84 + قسمت چهارممصاحبه با فرزاد حسنی + فوت طاهره سادات هاشمی + بهار 1389


بسته پیشنهادی + 25 شهریور + سفر به تبریز

بسته پیشنهادی + 18 شهریور + تولد فرزاد
عید87 + قسمت اول

عید 87 + قسمت دوم

عید 87 + قسمت سوم


عید 87 + قسمت چهارم

عید 87 + قسمت پنجمیلدای 86 + قسمت اول

یلدای 86 + قسمت دوم

یلدای 86 +قسمت سوم
یانگوم + قسمت اول

یانگوم + قسمت دوم


مقتل خوانی + قسمت اول

مقتل خوانی + قسمت دوم

مقتل خوانی + قسمت سوم

مقتل خوانی + قسمت چهارم

مقتل خوانی + قسمت پنجم

اربعین 86 + قسمت اول

اربعین 86 + قسمت دوم

اربعین 86 + قسمت سوم

آهنگ ضربی + قسمت اول

آهنگ ضربی + قسمت دوم

آهنگ ضربی + قسمت سوم

آهنگ ضربی  شب یلدا + قسمت چهارم


هفتشنبه + کلاس آواز + 1


هفتشنبه + کلاس آواز + 2هفتشنبه + کلاس آواز + 3


هفتشنبه + کلاس آواز + 4


هفتشنبه + کلاس آواز + 5


هفتشنبه + کلاس آواز + 6


هفتشنبه + کلاس آواز +
7


هفتشنبه + کلاس آواز + 8هفتشنبه + کلاس آواز + 9


هفتشنبه + کلاس آواز + 10

کسی خواب نمونه + حضور فرزاد حسنی+ 1

کسی خواب نمونه + حضور فرزاد حسنی + 2

آیتم فرزاد حسنی + فرهنگ در دنیای مجازی + سفر به رشت\شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت اولشب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت دومشب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت سوم


شب قدر + 23 ماه رمضان +اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت چهارم


شب قدر + 23ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت پنجم
شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت ششم
شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت هفتمشب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت هشتم


شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت نهمشب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت دهم


شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت یازدهم


شب قدر + 23 ماه رمضان + اول و دوم شهریور سال 90 + رادیو جوان + قسمت دوازدهم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


مراسم تشییع استاد نوذری با صدای فرزاد حسنی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


دانلود بسته پیشنهادی + 26 آذر + سالگرد استاد نوذری + مصاحبه فرزاد حسنی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

شب یلدا + سال 84


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××'

پنج شنبه شنیدنی + سال  82


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


بسته پیشنهادی + 24 دی + بخش اول صحبت های فرزاد حسنی


بسته پیشنهادی + 24 دی + بخش دوم صحبت های فرزاد حسنی + افشین یدللهی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


چه فرصتی چه شبی 19  بهمن


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


اختتامیه بیست و نهمین جشنواره فجر


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


گفتگو با فرزاد حسنی در این جاشب نیست9 اردیبهشت + با اجرای پیام ابراهیم پور


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


گفتگوی سیاوش صفاریان پور با فرزاد حسنی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××کافه رادیو چهار شنبه 22 تیر + تولد حضرت علی اکبر (ع) + روزجوان + با حضور فرزاد حسنی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××حضور فرزاد حسنی در رادیو ایران + 28 تیر


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


چند دقیقه از حضور فرزاد حسنی در عبور شیشه ای + پایان برنامه


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


اختتامیه جشنواره بین المللی فجر + 1389


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


اینجا شب نیست + مصاحبه با فرزاد حسنی+  1390/02/10


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


تشییع جنازه مرحوم نوذری + گفتگوی تلفنی با فرزاد حسنی + 16 آذر 1384 + هفتشنبه


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


فرزاد حسنی + سینما گلخانه + مرحوم رضا صفدری


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


فرزاد حسنی + مرحوم رضا صفدری


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


گروه هفتاییا + عید قربان + 1389


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس+ حجرات + قسمت اول


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس + حجرات + قسمت دوم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس + حجرات + قسمت سوم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس + حجرات + قسمت چهارم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس + حجرات + قسمت پنجم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سندس + حجرات + قسمت ششم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


تکذیبیه فرزاد حسنی + انتشار کتاب + رادیو ساکی


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××ستاره دنباله دار قسمت اول


ستاره دنباله دار قسمت دوم


ستاره دنباله دار + قسمت سوم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××مصاحبه با محمد رضا شهیدی فر و فرزاد حسنی


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××سندس + قسمت دوم

سندس + قسمت سوم


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××سینما صدا + نقد سوپر استار


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حضور فرزاد حسنی در رادیو ایران + فوت رضا صفدریکمی برایم سینما بیاور + کافه رادیونمای نزدیک + نقد فیلم 33 روز
قسمتی از برنامه هفتاییاسینما صدا + نقد فیلم عمارت فرنگی
سینما صدا + نقد فیلم اخراجی های دو


[ سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:19 ] [ قطره-باران ]
درباره وبلاگ

*وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

*وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
امکانات وب